Author Archives: mikedejong0862470

Ying Gao

Ying Gao raakt geinspireerd door alles om haar heen, ze begint meestal theoretisch, bijvoorbeeld met een gedicht.

Ze is een modeontwerpster, ze wilt dat haar werk wordt gezien als conceptuele mode, waardoor er niet gekeken wordt of minder gekeken wordt naar de draagbaarheid.

Het is meer een experimenteel proces dan dat het een commercieel doel heeft.
Ze onderzoekt wat techniek kan bijdragen aan de communicatie in kleding.

Ze wilt de communicatie in het openbaar vergroten.

Advertisements

LUCY MCRAE

Door de keuze van een eigen geformuleerd beroep zijn er geen verwachtingen van haar.

Ze werkt graag in vrijheid en onderzoekt graag wat ze zelf interessant vind.
Lucy McRae past wel altijd inspiratie vanuit het lichaam toe.
Ook maakt ze graag dingen analoog, die normaal gesproken technologisch zullen zijn gedaan.
Lucy begint ook vaak vanuit een materiaal dat ze interessant vind, en zoekt van daaruit een oplossing om dat materiaal in haar straatje een plaats te geven.

Naar eigen zeggen ziet ze zelf geen duidelijke lijn in haar werk, maar voor buitenstaanders lijkt dat wel zo te zijn.

Haar doel is om haar eigen interesses te onderzoeken en om het menselijk lichaam meer mogelijkheden te geven.

Lucy McRae kan gezien worden als een autonoom kunstenaar, met een sociaal vraagstuk met soms commerciële toepassingen. 

 

YING GAO

The project was inspired by the essay entitled “Esthétique de la disparition” (The aesthetic of disappearance), by Paul Virilio (1979). “

Probeert communicatie in het openbaar te vergroten.

She is a fashion theorist who turns theory into reality, always in a romantic way.

Ying Gao raakt geinspireerd door alles om haar heen, ze begint meestal theoretisch, bijvoorbeeld met een gedicht.

INTERVIEW: FASHION DESIGNER YING GAO interview magazine op onbekend, Eternal optimist. online te bekijken op: http://eternal-optimist.typepad.com/minasminatsis/2011/08/interview-fashion-designer-ying-gao.html
Geraadpleegd op: 24 oktober 2013

Eigen website Ying Gao, Online te bekijken op http://yinggao.ca/eng/interactifs/nowhere-nowhere Geraadpleegd op 24  oktober.

Ying Gao door Valerie Lamontagne op onbekend, online te bekijken op: http://www.valerielamontagne.com/pdf/Think_Magazine_Issue12_Gao.pdf
Geraadpleegd op: 24 oktober 2013

 

YING GAO

Ying Gao’s Delicate, Fashionable Pod

Gao is currently crafting a white mini-dress out of Japanese organza, which she describes as  “lightest material on earth,” and has the consistency of frost.

“I am trying to use air as a material. I want the work to speak to the relationship between the real and tangible versus that which is illusory. Air makes the dress interactive.”

it so fragile and poetic that it only functions isolated in the context of conceptual art.

Ying Gao’s Delicate, Fashionable Pod door  intervieuw magazine op onbekend, online te bekijken op: http://www.interviewmagazine.com/fashion/ying-gao#_
Geraadpleegd op: 10 oktober 2013

INTERVIEW: FASHION DESIGNER YING GAO

She considers fashion design a very important aspect of our social structure and uses technology as a means to show us how garments can be approached in various ways as objects in space and the various ways people relate to their environment. Ying Gao is not another avantgarde creator. She is a fashion theorist who turns theory into reality, always in a romantic way.

INTERVIEW: FASHION DESIGNER YING GAO interview magazine op onbekend, Eternal optimist. online te bekijken op: http://eternal-optimist.typepad.com/minasminatsis/2011/08/interview-fashion-designer-ying-gao.html
Geraadpleegd op: 14 oktober 2013

YING GAO

Ying Gao

Ying Gao bevraagt de kern van de positieve drang naar de vergrotende technologische samenleving
Relationals objects -> interactieve omgeving. Probeert communicatie in het openbaar te vergroten, en misschien wel vertrouwen op te roepen tussen mensen.

Living objects.

Wat zal technologie kunnen toevoegen in conversatie?

Ying Gao door Valerie Lamontagne op onbekend, online te bekijken op: http://www.valerielamontagne.com/pdf/Think_Magazine_Issue12_Gao.pdf
Geraadpleegd op: 10 oktober 2013

Ying Gao’s Delicate, Fashionable Pod

Idealized Relaton between the garment & it’s surroundings
Response to viewers
Become part of the world around it

“I need to know that conceptual fashion can be extended into something wearable. Most people either see them as gadgets or as art but I want people to understand that my clothes are conceptual fashion and what that means. I need to explore the boundaries between ideas and reality.”

Ying Gao’s Delicate, Fashionable Pod door  intervieuw magazine op onbekend, online te bekijken op: http://www.interviewmagazine.com/fashion/ying-gao#_
Geraadpleegd op: 10 oktober 2013

YING GAO

Ying Gao

Integration of robotics, techno fashion designer
Gebruikt tech als artistieke expressie, hierdoor geeft ze meer expressie aan haar werk.

Ying Gao door Valerie Lamontagne op onbekend, online te bekijken op: http://www.valerielamontagne.com/pdf/Think_Magazine_Issue12_Gao.pdf
Geraadpleegd op: 10 oktober 2013

Ying Gao’s Delicate, Fashionable Pod

“I do not want to play magician,”
I want people to understand that there is a mechanism at work, without letting them see the ugly wires.”
“When someone blows into the microphone, then the dress breaths”
“her aim is to use technologies to make garments that “become a part of the world around it.”

Ying Gao’s Delicate, Fashionable Pod door  intervieuw magazine op onbekend, online te bekijken op: http://www.interviewmagazine.com/fashion/ying-gao#_
Geraadpleegd op: 10 oktober 2013

ESSAY SCHRIJFPLAN

Tip: diigo.com makkelijk om text te highlighten

Schrijfplan van een Essay:

Thema: ontwerp methodieken.
Onderzoeksvraag: hoe ziet het ontwerp process van Lucy McRae eruit?
Indeling:
Introductie: (1 alinea) (ontwerper en onderzoeksvraag introduceren, tipje van hoe je erachter komt, hoe heb ik onderzocht etc)
Middenstuk: (3 alinea’s) kopjes bedenken voor alinea’s (concept, aanleiding, materiaal, techniek) . Duidelijke structuur, op elkaar aansluitend. Refereren naar bronnen.
Conclusie: (1 alinea) Objectief onderzoeksvraag beantwoorden.  d.m.v. alles koppelen en samenvatten.

Beoordelingsformulier:

Schrijfplan van Essay Lucy McRae:

Thema:
Ontwerp Methodieken.

Onderzoeksvraag:
Hoe ziet het ontwerp proces van Lucy McRae eruit?

Indeling:
Alinea 1: Introductie
Ontwerper en onderzoeksvraag introduceren. Hoe heb ik mijn onderzoek gedaan? Waar kom ik op uit?

Alinea 2 -3: Middenstuk
1. Concept – Begint ze haar concept uit technologische of vanuit een sociaal fysiek concept?
Doel – Wat wilt ze vertellen in haar werk?
2. Materiaal en techniek – Waarom gebruikt ze bepaalde technieken en matrerialen? Wat wilt ze laten zien?
3. verba

Alinea 4: Conclusie
Objectief onderzoeksvraag antwoord.